Sterrhopterix fusca Gråhårig säckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hane: Mörkgrå framvinge med glesa hårlika fjäll som gör den lite genomskinlig. Bakkroppen smal med grå hår. Antenn kort med långa kamtänder. Hona: Masklik, 5-7 mm, inga ben och antenner, kroppen gulaktig, analull rödaktig.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Crataegus, Erica, Quercus, Salix

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare
Acanthopsyche atra
Ljungsäckspinnare