Stenolechia gemmella Ekskottsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med brun pudring hos fräscha exemplar. Svart brutet och från framkanten inåtriktat tvärband drygt halvvägs ut, svarta fläckar vid framkanten vid basen och 1/3 ut och svart fläck vid bakhörnet. Huvud vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus robur

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Carpatolechia alburnella
Vit björkkantmal