Semblis phalaenoides Storfläckig kungsnattslända

Alla foton
Kännetecken: Mycket stor. Benvita framvingar med stora svarta fläckar. Bakvingarna har ett brett mörkt band längs ytterkanten.
©
♀+♂
Framvingelängd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla