Scythris fuscoaenea Solvändefältmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar med bronsglans, ofta med ljusa brungula fjäll i vecket och yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Helianthemum

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Scythris productella
Havstrandsfältmal
Scythris disparella
Svart ängsfältmal
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris laminella
Gråfibblefältmal
Scythris siccella
Sandfältmal
Hypatopa inunctella
Alskogsförnamal
Scythris fuscopterella
Nordlig fältmal
Agnoea subochreella
Bokskogstubmal