Scythris empetrella Kråkrisfältmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkgrå eller gråbruna framvingar. Vit fläck mitt på vingen i vecket och ytterligare en vid bakhörnet samt spridda vita fjäll. Ofta tydligt svart centralt stråk från basen som bryts av den inre vita fläcken och andra vita fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Empetrum nigrum, Erica

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris limbella
Mållefältmal
Scythris cicadella
Knavelfältmal