Scrobipalpa proclivella Malörtssmåstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna mörkgrå med ljusbruna längsgående stråk som ibland dominerar så att den ser ljusbrun ut. 2 svarta fläckar centralt 2/5 och 3/5 ut som ibland är otydliga eller saknas. Vita palper med mörka fläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal
Scrobipalpa pauperella
Kärrtistelssmåstävmal
Scrobipalpa clintoni
Kustsmåstävmal
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal