Scrobipalpa ocellatella Ögonsmåstävmal

Alla foton
Kännetecken: Långa smala svarta framvingar med bakre delen nästan alltid ljus. Svarta fläckar centralt med orange och gulvita kanter, svart fläck i det ljusa längs bakkanten och en nära spetsen. Par av gulvita kantfläckar långt ut som nästan möts.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Beta

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal
Scrobipalpa nitentella
Saltmållesmåstävmal