Scrobipalpa nitentella Saltmållesmåstävmal

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Framvingen varierar från enfärgat ljusbrun till mörkgrå med svart och ljusbrun pudring. Centrala svarta fläckar 2/5 och 3/5 ut, 1-2 innanför och bakom dessa, diffus långt in vid framkanten och svarta fläckar långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex littoralis, Atriplex prostrata, Chenopodium, Salicornia europaea, Suaeda maritima

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa obsoletella
Ljusgrå småstävmal
Monochroa tetragonella
Strandkrypedystermal
Bryotropha terrella
Brun mossmal
Scrobipalpula psilella
Ljuskantad småstävmal
Scrobipalpa ocellatella
Ögonsmåstävmal