Scrobipalpa atriplicella Svart småstävmal

Alla foton
Kännetecken: Långa smala svarta framvingar med orange pudring. Svarta fläckar centralt med orange och gulvita kanter. Par av gulvita kantfläckat långt ut som ibland nästan bildar tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex prostrata, Chenopodium album

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal
Scrobipalpa ocellatella
Ögonsmåstävmal
Scrobipalpa proclivella
Malörtssmåstävmal
Scrobipalpa pauperella
Kärrtistelssmåstävmal
Tuta absoluta
Tomatmal
Scrobipalpa clintoni
Kustsmåstävmal
Scrobipalpa samadensis
Gulkämpesmåstävmal