Scrobipalpa artemisiella Ljusryggad småstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar som normalt är ljusare längs bakkanten. Flera längsgående orange streck med de centrala avbrutna av svarta fläckar. Svart streck mot spetsen. Mellankroppen har ljust gulbrunt centrum och mörkbruna sidor.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thymus serpyllum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa stangei
Sältingssmåstävmal
Scrobipalpa murinella
Kattfotssmåstävmal
Scrobipalpa samadensis
Gulkämpesmåstävmal
Mirificarma mulinella
Harrisstävmal