Scoparia subfusca Hästhovsugglemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljust gråbrun och i regel inte så skarpt tecknad. Två tydliga vita tvärband. Det yttre vågigt med mörk inre begränsning nära framkanten. Saknar distinkt ändband. Diskpunkt i form av ett X delvis omgivet av bruna fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picris hieracioides, Tussilago

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Scoparia basistrigalis
Ekskogsugglemott
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Scoparia ancipitella
Askgrått ugglemott
Scoparia conicella
Bokskogsugglemott
Scoparia pyralella
Skarptecknat ugglemott