Scoparia pyralella Skarptecknat ugglemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Skarpt tecknad med brunt på vita vingar. Tydliga vita tvärband. Korta, breda vingar. Vitt band nära ytterkanten som varken når vinghörn eller bakhörn. Utanför detta tunn vit linje längs hela ytterkanten..
©
♀+♂
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Senecio jacobaea

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Scoparia conicella
Bokskogsugglemott
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Scoparia basistrigalis
Ekskogsugglemott
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Scoparia ancipitella
Askgrått ugglemott