Scoparia basistrigalis Ekskogsugglemott

Alla foton
Kännetecken: Vitgrå bred och trubbig framvinge med rikligt med gråsvart pudring. Diskpunkt brun i form av 8 med ett svart X. Tre vita tvärband. Andra vita tvärbandet möter nästan det ljusa slutbandet. Svartvita fransar. Svart rotstreck.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Scoparia ancipitella
Askgrått ugglemott
Scoparia conicella
Bokskogsugglemott
Scoparia pyralella
Skarptecknat ugglemott