Scoparia ambigualis Föränderligt ugglemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. I regel med ockra färgad ton. Tre vita tvärband. Andra vita tvärbandet med stark vinkel utåt ovanför mitten som (nästan) möter det ljusa slutbandet. Relativt spetsig vinge. Diskpunkt brun i form av 8 med ett svart X.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Valeriana officinalis

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Scoparia basistrigalis
Ekskogsugglemott
Scoparia ancipitella
Askgrått ugglemott
Scoparia conicella
Bokskogsugglemott
Scoparia pyralella
Skarptecknat ugglemott
Eudonia truncicolella
Stamugglemott
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia pallida
Blekt ugglemott