Sciota hostilis Aspmolnmott

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med en orangebrun fläck vid vingbasen. Brett svart tvärband 1/3 ut med vågig vit delningslinje och med vit inre begränsning mot orangebruna fältet. Vit tvärlinje 4/5 ut och vita streck längs ribborna mot ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Sciota adelphella
Vitpilsmott
Sciota rhenella
Svartbandat molnmott
Sciota fumella
Östligt molnmott
Laodamia faecella
Björkskogsmott
Rhodophaea formosa
Almmolnmott
Euzophera pinguis
Askbarkmott