Schrankia taenialis Tvärstreckat mottfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar som delas 2/3 ut av vit tvärlinje med svart inre kant. Vingen mörkare innanför tvärlinjen och där finns hackig tvärlinje. Liten mörk diskfläck. Långa uppåtriktade palper.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Erica, Heracleum, Melampyrum, Thymus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Schrankia intermedialis
Intermediärt mottfly
Schrankia costaestrigalis
Snedstreckat mottfly
Hypenodes humidalis
Dvärgmottfly