Rhagonycha fulva

Alla foton
Kännetecken: Extremt vanlig under högsommaren i södra Sverige och lätt igenkänd på den röda färgen med svarta antenner och det svarta bandet över täckvingarnas spets. De enda arterna som också har ett svart band på täckvingarna är R. lutea och ibland R. lignosa men de har en helt annan färgsättning i övrigt.
©
♀+♂
Längd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: