Pyrgus andromedae Blomvisslare

Alla foton
Kännetecken: Svartbruna vingar. På framvingarna finns ett yttre oregelbundet band av vanligen 9 vita fläckar och ett inre med 3 diffusa fläckar i bakre delen, 1 skarp i diskcellen och 2 små framför. Undersidan grönbrun med vit teckning. Fjällart.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Malva, Potentilla

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Pyrgus centaureae
Myrvisslare
Pyrgus alveus
Kattunvisslare
Pyrgus malvae
Smultronvisslare
Pyrgus armoricanus
Backvisslare