Pygaera timon Rysk högstjärt

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Brunvioletta framvingar med olika styrka. Tre tydliga ljusa tvärlinjer där den yttre vidgas till en kil vid framkanten. Mörka fläckar mellan de inre tvärlinjerna. Lokalt i östra Småland.
©
♀+♂
Vingbredd: 35-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Populus nigra, Populus tremula