Kännetecken: Stor. Gråbruna framvingar med brett vitt eller grått tvärband 1/3 ut och samma nyans i yttre 1/3 av vingen. En del exemplar enfärgat brungrå med bara enstaka glänsande ljusgrå fjäll.

Pseudosciaphila
branderiana

Större aspbrokvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 21-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula