Pseudoips prasinanus Mindre båtspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Medelstor med trekantiga gröna framvingar med 2-4 diffusa sneda tvärlinjer. Bakvingar gulaktiga hos hanen, vita hos honan. Antennerna jämnt rödbruna.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Populus, Quercus, Ulmus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Bena bicolorana
Större båtspinnare
Earias clorana
Grön pilspinnare