Kännetecken: Varierar mycket i färgsättningen men känns lätt igen på det karaktäristiska huvudet med "insnörd" hals (allra tydligast hos hannar på grund av deras större ögon). Den relativt lilla, nästan rektangulära halsskölden är även karaktäristisk vilket ytterligare förstärker det ganska omisskännliga utseendet.

Podabrus
alpinus

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Längd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: