Plusia putnami Sumpmetallfly

Alla foton
Kännetecken: Rödbruna framvingar med gyllengul pudring. Två stora silvriga fläckar mitt på vingen som varierar i form, men den yttre alltid mindre. Fyra avlånga ljusa fläckar ut mot framhörnet varav den bakre är störst och ljusast.
©
♀+♂
Vingbredd: 29-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis canescens, Festuca, Holcus lanatus, Sparganium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Plusia festucae
Gulbrunt metallfly