Plemyria rubiginata Tvåfärgad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Klarvita vingar med brun fläck vid framkanten halvvägs ut, små bruna fläckar vid bakkanten, brunt rotfält och varierande mängd mörk skuggning längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Crataegus, Prunus spinosa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Melanthia procellata
Klematisfältmätare
Cosmorhoe ocellata
Ögonfläckad fältmätare