Plectrocnemia conspersa

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med svarta fläckar. Två karakteristiska längsgående eller något vinklade avlånga svarta fläckar i bakre halvan och oftast också en tydlig svart fläck strax utanför dessa nära framkanten.
©
♀+♂
Framvingelängd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla