Platyptilia isodactyla Vattenståndsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvinge med relativt trubbig spets och med diffus teckning som består av triangulär fläck 2/3 ut vid framkanten och en mindre 1/3 ut vid framkanten. Inre delen av bakkroppen ljus, yttre mörkare. Ny art 2013.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Senecio aquaticus

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Platyptilia tesseradactyla
Kattfotsfjädermott
Platyptilia farfarella
Korsörtsfjädermott
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Platyptilia calodactyla
Gullrisfjädermott
Gillmeria tetradactyla
Renfanefjädermott
Gillmeria pallidactyla
Röllikafjädermott