Platyptilia farfarella Korsörtsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulaktigt rödbruna framvingar med tydlig mörk triangulär fläck vid framkanten där vingen delar sig och en otydlig vit tvärlinje nästan längst ut. Inre delen av bakkroppen ljus, yttre mörkare. Minst av arterna i släktet.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Petasites, Senecio vernalis, Tussilago

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Platyptilia tesseradactyla
Kattfotsfjädermott
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Platyptilia calodactyla
Gullrisfjädermott
Platyptilia isodactyla
Vattenståndsfjädermott