Pima boisduvaliella Strandvialsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med brett gulvitt stråk längs hela framkanten. Ljusare stråk längs bakkanten med svart pudring. Liten svart diskfläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Astragalus, Lotus, Ononis spinosa

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Etiella zinckenella
Tropikärtmott
Anerastia lotella
Rödgrått gräsrotsmott
Crambus pascuellus
Haggräsmott