Phycitodes maritima Vitkantat korgmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med brett vitt stråk i främre halvan. Tre svarta streck bildar ett brutet tvärband 1/3 ut, med de två bakre lika långt ut. Två svarta diskpunkter 3/4 ut. Diffust ljust streck långt ut med mörk inre begränsning.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Senecio jacobaea, Tanacetum vulgare

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Homoeosoma nimbellum
Grått korgmott
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott
Phycitodes saxicola
Vinkelkorgmott
Phycitodes albatella
Triangelkorgmott
Phycitodes lacteella
Vitt korgmott