Phryganea grandis

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Framvingar mer eller mindre melerade i grått, svart och vitt, vanligtvis med en vit cirkelrund prick långt ut på vingen. Finns oftast ett svart, avbrutet band i vingens mitt som löper parallellt med vingens bakkant.
©
♀+♂
Framvingelängd: 19-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla