Phragmataecia castaneae Vassborrare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Halmfärgade, rundade och lätt genomskinliga framvingar med diffusa svarta prickar. Typiskt är den långa bakkroppen (speciellt hos honor) som sticker ut klart utanför vingarna vid vila.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites australis

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Nonagria typhae
Kaveldunsfly