Phiaris obsoletana Fjällbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Gulbruna framvingar med två ljusare vitgula tvärband som kantas av blyglänsande fläckar. Inre tvärbandet 1/3 ut och ganska rakt, yttre 2/3 ut vid framkanten och delar sig ofta mot bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva, Vaccinium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Phiaris metallicana
Metallbrokvecklare
Phiaris schulziana
Ljungbrokvecklare
Phiaris turfosana
Torvbrokvecklare
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Phiaris micana
Mossebrokvecklare
Phiaris septentrionana
Nordlig brokvecklare