Phaulernis fulviguttella Strätteskärmmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med gulaktiga fläckar. En fläck vid bakkanten halvvägs ut och en i yttre delen samt en eller ett par mindre tydliga i inre delen av framvingen. Gult huvud. Dagaktiv.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica sylvestris, Heracleum sphondylium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Pammene aurana
Guldfläcksvecklare