Kännetecken: Gråbruna framvingar med ofta diffust mörkt streck i vecket centralt i inre delen och diffus vit fläck vid bakhörnet.

Perittia
obscurepunctella

Töcknig trymal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera periclymenum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Perittia herrichiella
Vitfläckig trymal