Pediasia contaminella Gräsmattemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med varierande mörk pudring. Två tunna mörka tvärlinjer i yttre halvan. Den yttersta tydligt hackig och den inre vidgas till liten diskpunkt mitt på. Vilar ofta med huvudet mot underlaget och bakdelen upprest.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Poa

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Agriphila inquinatella
Grässkottsmott
Pediasia aridella
Saltängsgräsmott
Chrysoteuchia culmella
Trädgårdsgräsmott
Agriphila geniculea
Knägräsmott
Pediasia fascelinella
Linjerat gräsmott
Pediasia luteella
Ljusribbat gräsmott