Kännetecken: Huvud brungult i nacke och där fram och mörkbrunt mellan. Helt vita labialpalper. Brungrå vingtäckare och vitgrå mellankropp. Cirka 8 vita streck längs framkanten. De två yttre går ihop vid den svarta pricken och fortsätter till ytterkanten.

Parornix
torquillella

Större slånvecksmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus domestica, Prunus spinosa

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal