Kännetecken: Huvud brungult i nacke och brunsvart mitt på. Palpernas yttersta segmentet svart med vit spets. Gråbruna vingtäckare och grå mellankropp. Cirka 10 vita streck längs framkanten. Stor svart fläck nära bakkanten halvvägs ut.

Parornix
atripalpella

Svartpalpsveckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus spinosa

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix torquillella
Större slånvecksmal
Parornix scoticella
Rönnveckmal
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal