Paratalanta pandalis Spensligt ängsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljust brungula framvingar med mörkare gråbrun fram- och ytterkant. Två ganska diffusa lätt taggiga tvärlinjer. Den yttre svänger runt en böjd brungrå diskfläck. Diffust mörkt tvärband strax innanför ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Mentha, Origanum vulgare, Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia, Thymus, Urtica

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Sitochroa verticalis
Tistelängsmott
Paratalanta hyalinalis
Sidengult ängsmott
Mecyna flavalis
Gyllenängsmott