Paradarisa consonaria Fyrkantsfläckad lavmätare

Alla foton
Kännetecken: Mörkbrun kvadrat utanför yttre vågiga tvärlinjen i mitten och en mindre tydlig nära framkanten. Den yttre tvärlinjen saknar projektioner utåt. Mittfältet ljusare än resten av framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Pinus, Quercus, Salix, Tilia, Vaccinium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Cleora cinctaria
Vitgördlad lavmätare
Alcis repandata
Vågbräddad lavmätare
Ectropis crepuscularia
Dubbelvågig lavmätare
Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Peribatodes secundaria
Granlavmätare