Pandemis cerasana Lädergul bredvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Framvingarnas grundfärg varierar från brungul till gråbrun med svagt nätmönster. Mörkt rotfält och centralt tvärband som båda är skaprpt markerade med mörka kanter. Liten rundad fläck långt ut vid framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Corylus avellana, Fagus, Fraxinus, Malus, Pyrus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus

Liknande (9 st)

Detaljer, alla
Pandemis heparana
Leverfärgad bredvecklare
Choriston. hebenstreitella
Rönnbredvecklare
Pandemis cinnamomeana
Vithövdad bredvecklare
Pandemis corylana
Hasselbredvecklare
Pandemis dumetana
Björnbärsbredvecklare
Philedone gerningana
Fjäderbredvecklare
Choristoneura diversana
Berberisbredvecklare
Clepsis rurinana
Trysnedbandsvecklare
Clepsis consimilana
Fållad askvecklare