Kännetecken: Brungrå framvingar med brokigt ytterfält med silvriga tvärlinjer och gulbrun teckning samt 2-3 svarta streck i bakre delen. Vit trekantig fläck mitt på vingen vid bakkanten med spetsen rakt mot framkanten.

Pammene
spiniana

Slånsolvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa, Sorbus, Viburnum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Pammene ignorata
Lindsolvecklare
Pammene insulana
Aspsolvecklare
Pammene populana
Videsolvecklare
Pammene argyrana
Mindre eksolvecklare
Pammene suspectana
Asksolvecklare
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare