Pammene rhediella Rödspetsad solvecklare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Inre 2/3 av vingen brungrå med purpurton. Yttre 1/3 rödbrun med ett par silvriga tvärband. Svart band längs ytterkanten innanför fransarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus, Prunus cerasus, Prunus domestica, Pyrus