Pammene populana Videsolvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar med brokigt ytterfält med silvriga tvärlinjer och gulbrun och svart teckning. Vit fläck vid bakkanten som är utdragen i en spets mot framhörnet och som har en mörk prick mitt på vid bakkanten
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea, Salix repens, Salix viminalis

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Pammene insulana
Aspsolvecklare
Pammene ignorata
Lindsolvecklare
Pammene spiniana
Slånsolvecklare
Pammene argyrana
Mindre eksolvecklare
Pammene suspectana
Asksolvecklare
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare