Pammene fasciana Ekollonsolvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Stor vit fläck från mitten på bakkanten som är utdragen mot framhörnet. Utanför denna finns svarta fläckar och längre ut spegel med flera svarta streck och som är kantad med blågrå fält. Varierande mängd rostbrunt i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Pammene herrichiana
Bokollonsolvecklare
Cydia succedana
Käringtandsvecklare
Epinotia subocellana
Mindre viderullvecklare
Cydia splendana
Mindre ekollonvecklare