Pammene aurana Guldfläcksvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig med bruna framvingar med två stora runda orangegula fläckar, där den ena ligger vid bakkanten strax innanför mitten och den andra i främre delen av ytterfältet. En form har stora delar av vingen orangegula.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Heracleum sphondylium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal