Oxyethira frici

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Mycket liten med smala brunsvarta framvingar med långa hår. Rikligt med vita eller gulaktiga hår som bl.a. bildar längsgående stråk i inre delen av framvingen. Antennerna normalt enfärgat gulgrå.
©
♀+♂
Framvingelängd: 2,4-3,2 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (9 st)

Detaljer, alla