Orthotrichia tragetti

Alla foton
Kännetecken: Mycket liten med smala spetsiga framvingar med långa hår. Vitt stråk längs bakkanten av framvingen och varierande mängd vita fläckar speciellt i yttre delen av framvingen. Ljusa antenner med 2-3 mörka band.
©
♀+♂
Framvingelängd: 2,6-3,3 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla