Ortholepis vacciniella Blåbärsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörk brungrå framvinge. Diffus silvrig teckning i form av tvärband 1/4 ut, tvärband från bakkanten halvvägs ut som breddas till diffus fläck med två mörka fläckar i främre halvan, samt tvärband längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Vaccinium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Ortholepis betulae
Björkbladsmott
Pyla fusca
Svartbrunt ljungmott
Assara terebrella
Granfrömott