Kännetecken: Omisskännelig. Djupt rödbruna framvingar med gult utkantsband och två gula fläckar vid framkanten. Innanför utkantsbandet finns en rad med blå fläckar. Baksidan brunsvartspräcklig med vitgul utkantsbård.

Nymphalis
antiopa

Sorgmantel

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 65-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Pyrus, Salix caprea, Ulmus