Nola cucullatella Gråpucklig trågspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Karakteristiskt rundat brunt fält i inre delen av vingen begränsat av brett svart band. Resten av vingen jämngrå med svag mörk tvärlinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cotoneaster, Crataegus, Malus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Sorbus aucuparia